• Tel: 0 (532) 748 79 06 - 0 (850) 346 6 326
  • Email: info@devaynasi.com
  • Çalışma Saatleri: 09:00-19:00

NE YAPARIZ?

Mimari 3D Animasyon

Şehircilik, mimari ve mühendislik alanında hazırlanan projelerin, 3 Boyut (3D) teknolojisi ile Animasyonları ve Sanal Gerçeklik uygulamaları hazırlanır.

DIŞ CEPHE TASARIMI

Mimarlar, Müteahhitler ve Kat Karşılığı Anlaşma yapacak Arsa Sahipleri için Mimari Etüd Projeleri ve Konsept Dış Cephe Tasarımları hazırlanmaktadır.

3D ÜRÜN Animasyonu

Ürün, Proje, Fikir Tanıtımları için, senaryo, kurgu, seslendirme, müzik (SFX), VFX, 3d animasyonlar ve Sanal Gerçeklik Teknolojisi kullanmaktayız.

İÇ MEKAN TASARIMI

Otel, Konut, İş Merkezi, Restoran, Fabrika vb. mekanlar için iç mekan tasarım ve 3D Görselleştirme (3D Render) çalışmaları hazırlanmaktadır.

Tanıtım Filmi

Kurum, Kişi, Mekan Tanıtımları için, senaryo, kurgu, drone video çekimi, seslendirme, müzik (SFX), VFX ve 3d animasyonlar hazırlanmaktadır.

ÇİZGİ FİLM

Konsept tasarımı, senaryo – hikaye, karakter tasarımı, mekan tasarımı, karakter animasyonu, müzik çalışmaları ile 3D Animasyon Çizgi Filmler hazırlıyoruz.

İŞ AKIŞI SÜRECİMİZ

  • TOPLANTI & İŞİN TANIMI
  • FİKİR & KONSEPT
  • TASARIM & ÜRETİM
  • REVİZYON & TESLİM

Bir projeye başlamadan önce mutlaka belli veya belirsiz (ölçülebilir veya ölçülemeyen) tüm parametreler, tarafların hazır bulunduğu bir toplantıda tanımlanır. İhtiyaçlar, hedefler, sınırlamalar, potansiyeller ve diğer konular en ince detayıyla belirlenir. Tarafların görev ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanır. Yapılacak projede izlenecek yöntem, kullanılacak araç, ekip, malzeme detayları, iş teslim süresi ve formatı konuları netleştirilir. Teklif ve anlaşma süreci sonrası, işin bedeli, ödeme planı ve diğer konuları da içeren sözleşme imzalanarak işe başlanır.

Tanımlanmış ve sınırları belirlenmiş olan bir iş, uzman ve profesyonellerce tüm açılarıyla değerlendirilir. Hedeflenen ürüne dönük ön çalışmalar hazırlanır. Oluşturulan fikir ve konseptin taraflarca değerlendirilmesi gündemiyle toplantı yapılır. Fikir ve konseptin belirlenmesi, işin hedefe en yakın olarak sonuçlanmasını sağlayacak önemli bir aşamadır.

Belirlenen fikir ve konsept çerçevesinde, tasarım ve üretim süreci başlar. İşin türüne göre belirlenmiş olan tasarım, üretim ve sunum yöntemi tercihleri uygulanır. Nihai ürüne en yakın iş üretilir. İşin sunumu gündemiyle toplantı yapılır.

İşin türüne göre yapılacak revizyon miktarı taraflarca önceden belirlenmiştir. Tasarım ve Üretim sürecinin ardından yapılan toplantıda alınmış revizyon kararları varsa uygulanır. Sözleşme kurallarına uygun bir şekilde iş teslimi yapılır.